1135 Budapest, Petneházy utca 55.
+ 36 1 413 7995
info@palyazatiras.net

Blog

A pécsi Code-Tech Kft. kapacitásbővítő beruházása

A Code-Tech Kft. nyomdaipari és jelöléstechnológiai területen működő vállalkozás, amely európai uniós forrást nyert el 67 574 715 Ft értékben arra a célra, hogy kapacitásbővítő terveit megvalósítsa. A GINOP-1.2.1-14-2014-00467 számú projekt lehetővé tette a vállalkozás számára, hogy a most lezáruló projekt keretében új gyártó eszközökkel bővítse gépparkját. A pályázat eredményeképpen beszerzésre került egy XiJet Kyocera…
Read more

Termelő és gyártócsarnok épült a szentlőrinci Perspex Nyomdaipari Kft-nél

Termelő és gyártócsarnok épült a szentlőrinci Perspex Nyomdaipari Kft-nél A Perspex Kft. eredményesen zárta le Telephelyfejlesztési pályázatát, amely a megújuló energetika területén is fejlesztéseket hozott. A szentlőrinci vállalkozás jelentős, európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló projekteket valósított meg az elmúlt években. A dél-dunántúli régió vállalkozásai számára kiírt DDOP-1.1.1-14 azonosítószámú pályázat keretében új gyártó- és üzemcsarnok létesítése…
Read more

Nyárvégi Infostrada konferencia

Nyárvégi Infostrada klaszterkonferencia Pécsett! A baranyai megyeszékhelyen került megrendezésre 2015 augusztus 28-án az Infostrada Klaszter konferenciája. A rendezvény keretében áttekintették a klaszter elmúlt időszakban végzett feladatait, amelyekről a klaszterszervezet két ügyvezetője adott beszámolót a tagok előtt. Ezt követően Dr. Bachmann Bálint előadását hallgatták meg a résztvevők, a duális felsőoktatás szerepéről a dél-dunántúli régióban. Dr. Bachmann…
Read more

Mini Bölcsőde

Indul a Mini Bölcsőde Program országszerte! Augusztus 26-án jelentette be Novák Katalin, a magyar kormány Család-, Ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, hogy kormányzati források igénybevételével folytatódik a bölcsődei férőhelyek növelésének programja. A Mini Bölcsőde Program keretében a magyarországi önkormányzatok részéről várják a pályázatokat. Novák Katalin részletekbe menően ismertette, hogy kialakításra került szabályozói törvényalkotói oldalról…
Read more

Térségi turisztikai programok

Turisztikai fejlesztési térségek pályázati lehetőség! A 2017 augusztusában megjelenő európai uniós támogatásokra épülő pályázat lehetőséget teremt jelentős, turisztikai szempontból kiemelt helyzetben lévő térségek támogatására. A térségfejlesztés turisztikai célú fejlesztésére összességében négymilliárd forintos forráskeret áll rendelkezésre. A pályázati kiírás előírja, hogy erre a keretösszegre konzorciumi formában lehetséges pályázatot benyújtani. Az alábbi tevékenységek tartoznak a tevékenységi körbe:…
Read more

Környezetvédelmi pályázat

Környezettudatos hulladékgyűjtés pályázat A környezettudatos hulladékgyűjtés népszerűsítésére augusztus végén nyílik meg pályázati forrás. A pályázati kiírás célja, hogy a magyarországi állampolgárok számára egy ismeretterjesztő, tájékoztató kampány kerüljön megvalósításra. A pályázat célja az, hogy a lakossági szemléletmód megváltozzon pozitív irányba a szelektív hulladékgyűjtésről, és a környezettudatos gondolkodás mindenki számára befogadható legyen. Ezen célra a magyar kormány…
Read more

Európai uniós források nyelvi képzésekre – EFOP-3.2.14-17

Európai uniós források nyelvi képzésekre – EFOP-3.2.14-17 2017 júliusában jelent meg egy, hárommilliárd forintos keretösszeggel bíró pályázati konstrukció, amely a középiskolások nyelvi készségeinek fejlesztését tűzte ki célul. A középiskolás diákok számára szóló program lehetőséget teremt arra, hogy az iskolán belül külön nyelvórákon vegyenek részt. A külön, normál tanmenettől elkülönülő önálló különórákat a nyelvtanárok, illetve a…
Read more

Pest megyei óvodák

Kihirdetésre kerültek a Pest megyei bölcsődei és óvodai férőhelyek kapcsán kiírt pályázat eredményei. A pályázati kiírás keretében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, rövidített nevén a VEKOP 6.1.1-15-ös azonosítószámmal rendelkező kiírása kapcsán történt eredményhirdetés. A kihirdetett pályázati támogatási összegek elérték a négy és fél milliárd forintos határt. Összességében 19 pest megyei illetőségű pályázó, intézményként jutott támogatáshoz…
Read more

Munkahelyi képzések támogatása

Megjelent a Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis, és középvállalatok munkavállalói számára pályázati felhívás A Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalkozások munkavállalói számára elnevezésű pályázati felhívás (VEKOP-8.5.3-17) célja, hogy a munkavállalók foglalkoztathatósága, a munkahely készégsik, munkahelyi kompetenciáik javítása megvalósuljon. A pályázat keretében a támogatásra érdemes projektötletet benyújtó vállalkozások esetében a versenyképesség növekedése az elvárt cél.…
Read more

Elérhető a Közbeszerzési Hatóság új módosított útmutatója

Elérhető a Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. Elérhető a Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Jogi háttér/Jogalkalmazás elősegítése/Útmutatók menüpontban. A módosítások a Kbt. 2013. július 1-jei változásaira tekintettel váltak szükségessé. Forrás: Közbeszerzési Hatóság