Elindult a GINOP Plusz társadalmi egyeztetése

Jelen társadalmunk gazdasági kihívásaira reagálva vált szükségessé a kkv-k digitalizációs és innovációs képességeinek megerősítése, a munkaerő folyamatos képzése, a munkaerőpiaci mutatók javítása. A 2021-2027-es időszakban a Kormány célja a magyar vállalkozások által előállított hozzáadott érték növekedése az európai uniós átlagot meghaladó ütemben, a munkaerőpiaci mutatók javulása mellett. Megkezdődött a GINOP Plusz operatív program társadalmi egyeztetése, mely a GINOP sikereire támaszkodik.

A GINOP Plusz alapvetően 6 prioritási tengelyt foglal magában, melyből a 3 legfontosabbra részletesen kitérünk.

  1. Vállalkozásfejlesztés, kiemelt stratégiai ágazatok fejlesztése, digitalizáció

Ezen prioritási tengely keretében a kkv-k általános technológiai, szervezeti és stratégiai megújulását ösztönző pályázatok kerülnek kiírásra. További célok között szerepel, hogy a vállalkozások termelékenysége növekedjen, külpiaci jelenlétük erősödjön, illetve az ipari automatizáció felé történő orientáció javuljon. A megvalósuló projektek segítségével csökkenthetők a térségek közötti területi egyenlőtlenségek is.

  1. Kutatás, fejlesztés, innováció

A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint az előrehaladott technológiák bevezetése, illetve a készségfejlesztés az elsődleges célja a második számú prioritási tengelynek. Az igénybe vehető támogatások hozzájárulnak a vállalkozások minél hatékonyabb kihasználáshoz, a nemzetközi színvonalhoz való közelítéshez, hálózatokhoz történő bekapcsolódáshoz, humán erőforrás és a kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez. Ennek eredményeként magas hozzáadott értékű termelési folyamatrészek kerülnek kialakításra Magyarországon.

  1. Fenntartható munkaerőpiac

A tengely kiemelt célja a munkahelyek megőrzése, a munkahelyteremtés és az állásukat vesztők mihamarabbi munkaerőpiaci integrációja, hosszabb távon pedig a munkaerő-kínálat bővítése és a munkaerő-fejlesztés. A megjelenő pályázatok fókuszában a képzés, bérköltség-támogatás, biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, rugalmas munkavégzés elősegítése, valamint a munka és magánélet egyensúlya áll.

  1. NEET ifjúsági program

Cél a foglalkoztatásba való bejutás lehetőségének elősegítése, kiváltképp a fiatalok és a tartósan munkanélküliek számára. Ezen prioritási tengely legfontosabb célkitűzése, hogy a 15-29 év közötti nem dolgozó és nem tanuló fiatalok minél kevesebb időt töltsenek munka nélkül, továbbá, hogy különböző gyakornoki és más személyre szabott programokkal segítsenek ezen korosztálynak a munkába állásban.

  1. Felsőoktatás, szakképzés

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek között a digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából.” [ESZA+ 4. cikk (1) iv.]

Legfőbb cél a versenyképes, innovatív felsőoktatás támogatása a felsőoktatás társadalmi és gazdasági relevanciájának erősítése érdekében.

  1. Turizmus, örökségvédelem

Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is. [ERFA 2. cikk (1) e) ii.]

A prioritási tengely fő céljai magukba foglalják a vidéki területen található gyógyfürdők és környezetük, valamint a vidéki területen található örökségvédelmi helyszínek komplex fejlesztését.