1135 Budapest, Petneházy utca 55.
+ 36 1 413 7995
info@palyazatiras.net

EU források kifizetési mutatói

Hazánk és a régió kifizetési eredményei az európai uniós források vonatkozásában

A 2007 és 2015 közötti időszakot vizsgálta az európai uniós források kifizetési mutatói és ezen belül Magyarország szempontjából a KPMG elemzőcég az „EU Funds in Central and Eastern Europe” kiadványában. Az elemzés megállapította, hogy ezen időszak forráslistáinak a teljes európai uniós tagállami rangsor ezüstérmét, míg régiós viszonylatban az első helyét érte el Magyarország. A kiadványban a szerződött támogatások aránya regionális szempontból 117%-ot ért el, míg a kifizetés viszonylatában listavezető hazánk, 111%-os aránnyal. A KPMG a vizsgálatot tizenegy ország esetében végezte el, így Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország és Litvánia mellett Lengyelország, hazánk, Románia, Szlovákia és Szlovénia vonatkozó adatai kerültek elemzés alá.

Az elmúlt kilenc évben is rendelkezésre állnak az elemzési adatsorok az uniós források lekötési eredményeiről, továbbá a forráslehívás mértékéről. Ezt a szép eredményt annak tulajdonítja a tanácsadó vállalkozás, hogy bár a 2007-2014-es stratégiai fejlesztési ciklus forráslehívásai kissé nehezen indultak be, a ciklus végére az intézményrendszer kifejezetten nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb arányú lehívás és kifizetés valósulhasson meg. A tanulmányból az is kiderül, hogy regionális összehasonlításban Magyarországon a legnagyobb a kötelezettségek „túlvállalása”, vagyis a keretet túllépő lekötésekkel és kifizetésekkel igyekszik a kormány biztosítani, hogy az Európai Bizottság által esetlegesen vitatottnak minősített projektek elbírálását követően is 100% fölött maradjon a forrásfelhasználás mértéke. Magyarország Szlovéniával együtt azon szűk körbe tartozik, ahol a periódus végére mind a szerződésekkel fedezett, mind a ténylegesen kifizetett támogatások összege eléri, sőt meg is haladja a rendelkezésre álló keretet. Hazánk esetében ez összegszerűen 29,2 milliárd euró szerződött, illetve 27,7 milliárd euró kifizetett támogatást jelent. Ezzel együtt a szerződött összegek majdnem 95%-át ki is fizették a periódus végéig, ezzel is kiemelkedünk közvetlen szomszédaink közül. Magyarország esetében a szerződött és kifizetett összegek közti különbség 6 százalékpont, ennél jobb mutatóval csak Szlovénia és Észtország rendelkezik a térségben. A fenti mutatókból látható, hogy hazánk jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy a számára rendelkezésre álló források minél magasabb százalékát hívja le, és hasznosítsa Magyarország felzárkóztatására.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *