1135 Budapest, Petneházy utca 55.
+ 36 1 413 7995
info@palyazatiras.net

Európai uniós források nyelvi képzésekre – EFOP-3.2.14-17

Európai uniós források nyelvi képzésekre – EFOP-3.2.14-17

2017 júliusában jelent meg egy, hárommilliárd forintos keretösszeggel bíró pályázati konstrukció, amely a középiskolások nyelvi készségeinek fejlesztését tűzte ki célul. A középiskolás diákok számára szóló program lehetőséget teremt arra, hogy az iskolán belül külön nyelvórákon vegyenek részt. A külön, normál tanmenettől elkülönülő önálló különórákat a nyelvtanárok, illetve a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói tarthatják meg.

A pályázaton felsőoktatási intézmények indulhatnak, vagy az általuk vezetett konzorciumi formában projektgazdaként. A „Nyelvtanulással a boldogulásért” felhívás keretösszege meghaladja a hárommilliárd forintot. A pályázatok benyújtására augusztus közepétől nyílik lehetőség. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, Schanda Tamás sajtótájékoztató keretében tájékoztatást adott arról, hogy a pályázat kiírásával az a cél, hogy élményközpontú, nem hagyományos oktatási foglalkozások valósuljanak meg, amelyen amellett, hogy magasabb szintre emelik a diákok nyelvi szintjét, motivációt is jelentsenek számukra.

A pályázatok benyújtása 2017 augusztus 14-étől kezdődhet meg. A pályázat keretében meg van határozva az igényelt támogatási összeg, amely nem lépheti túl tanulónként a 150 ezer forintos összeghatárt. A pályázó felsőoktatási intézményeknek, illetve a konzorciumi formában induló pályázóknak minimálisan vállalniuk kell, hogy 2 200 tanulói létszámot érnek el a képzéssel.

Az EFOP-3.2.14-17 pályázati konstrukcióban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 330 millió forint, maximális felső határa pedig 410 millió forint. Az igényelt támogatás mértéke százszázalékos, ebből következően az összes elszámolható költség vissza nem térítendő.

A támogatható tevékenységek körében megjelenik a nemzetközi iskolákkal megvalósuló kapcsolatfelvétel, az idegen nyelvi csereprogramok és a tanulmányi kirándulások szervezési feladata, megvalósítása, továbbá belföldi és külföldi tanulmányutakat is igénybe vehetnek a program keretében a középiskolai nyelvszakos pedagógusok.
Az élményközpontú nyelvoktatási projektek keretében támogatás vehető igénybe az iskolai szünetekben megtartásra kerülő nyelvi táborok megvalósítására, egyedüli kikötés, hogy nem bentlakásos formában kell megvalósítani a támogatott tevékenységet, tematikus formában. A pályázat lehetőséget nyújt a távoktatási nyelvtanulási tartalmak kidolgozására is, illetve a szakmai tapasztalatszerzés fórumainak kialakítására. A pályázatot megvalósító szervezetnek foglalkoztatnia kell a projekt keretein belül egy projektmenedzsert, illetve egy fő pénzügyi vezetőt a projekt egésze alatt. A megvalósítási időszak minimum harminc, maximum harminchat hónap hosszúságú, elsődlegesen a konvergenciarégiókból várják a pályázatokat, de indokolt esetben a közép-magyarországi régióban is támogathatóak projektötletek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *