Kik indulhatnak és mire pályázhatnak a GINOP-Plusz-2.1.1-21 pályázaton?

Mint Önök is bizonyára értesültek róla, megjelent a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” elnevezésű pályázati kiírás. 

Ez a 2022-es év első slágerpályázata!

Indulhatnak a pályázaton a kettős könyvvitelű gazdasági társaságok mellett a nonprofit, nem profitorientált szervezetek, illetve a költségvetési szervek is.

Az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság 
 2. 114 Részvénytársaság 
 3. 16 Közkereseti társaság 
 4. 117 Betéti társaság 
 5. 141 Európai részvénytársaság (SE) 
 6. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 7. 312 Központi költségvetési szerv 
 8. 342 Köztestületi költségvetési szerv 
 9. 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv 
 10. 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy 
 11. 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye 
 12. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 13. 573 Nonprofit részvénytársaság
 14. 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Fontos kitétele a felhívásnak, hogy a vállalkozás nem lehet fővárosi, rendelkeznie kell legalább 2 lezárt üzleti évvel, nem lehet negatív a saját tőkéje, és a saját tőkéje nem csökkenhet a törzstőke alá. Az igényelt támogatás nem haladhatja meg a saját tőke összegét (2019-es évtől számítva, benyújtott és lezárt üzleti év esetében.

Mire lehet pályázni?

A GINOP Plusz 2.1.1-21 pályázati kiírásában az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 1. Kísérleti fejlesztés 

A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át!

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Ipari kutatás (alkalmazott ipari kutatás)
 2. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 3. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek
 • hardver és szoftver beszerzése, 
 • szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, 
 • projekt előkészítés, 
 • projektmenedzsment, 
 • kötelezően előírt nyilvánosság, 
 • iparjogvédelmi oltalomszerzés, 
 • rezsiköltségek  
 • piacra viteli költségek.

Eredményes pályázást kívánunk!

(Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-211-21#)